znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich zostało dofinansowane
ze środków budżetu państwa.

Aktualności

Zakończenie badania pilotażowego ICCS 2022

W czerwcu zakończono pilotażowy etap badania ICCS 2022. Badanie zostało przeprowadzone w 32 wylosowanych do badania szkołach z terenu województw: dolnośląskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za udział w badaniu oraz rodzicom uczniów za wyrażenie na to zgody. Bardzo dziękujemy także dyrektorom szkół oraz nauczycielom za współpracę i pomoc w zorganizowaniu badania w szkołach.

Odpowiednio opracowane bazy z danymi z badania pilotażowego zostały już przekazane międzynarodowemu konsorcjum. Jednocześnie rozpoczęły się przygotowania do drugiej części badania zaplanowanej na wiosnę 2022 roku. W najbliższych miesiącach będą trwały prace nad końcowymi wersjami narzędzi badawczych, ich adaptacją i tłumaczeniem na język polski.

Ostatnie wpisy