znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich zostało dofinansowane
ze środków budżetu państwa.

Aktualności

Na pierwszym planie krajowy koordynator badania ICCS 2022 Olga Wasilewska ogłasza wyniki, stoi na tle planszy z nazwą Instytutu Badań Edukacyjnych. Po lewej widoczny jest kamerzysta. Po prawej stronie zdjęcia widać fragment slajdu prezentacji multimedialnej.

Ogłoszenie wyników ICCS 2022 w Polsce i w innych krajach

28 listopada ogłoszono wyniki badania ICCS 2022. Konferencje z tej okazji odbyły się w wielu uczestniczących w badaniu krajach, w tym w Polsce.

W Polsce wyniki ogłoszono w trakcie konferencji prasowej w Instytucie Badań Edukacyjnych. Wprowadzenie wygłosił dr. hab. Paweł Gondek – Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych. Wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich ICCS 2022 przedstawiła Olga Wasilewska – krajowy koordynator badania ICCS 2022.

Raport międzynarodowy zaprezentowany został w trakcie wydarzenia organizowanego w Amsterdamie przez organizatora badania – Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA), we współpracy z Ministerstwem Edukacji, Kultury i Nauki Holandii.

Konferencje odbyły się w większości uczestniczących w badaniu krajów – między innymi w Danii, Hiszpanii, Słowenii, Szwecji, czy na Tajwanie.

Na środku dr. hab. Paweł Gondek, Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych, wita gości. Po lewej stronie zdjęcia widać kamerę, po prawej fragment prezentacji multimedialnej.
Na pierwszym planie krajowa koordynatorka badania przedstawia wyniki badania. Po lewej stronie siedzą dziennikarze, tyłem do zdjęcia. Po prawej stronie kamerzysta i fragment prezentacji multimedialnej.
Krajowa koordynatorka badania udziela wywiadu dwójce dziennikarzy.

Ostatnie wpisy