znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich zostało dofinansowane
ze środków budżetu państwa.

Badanie w szkole

Uczniowie w trakcie sesji badawczej w szkole rozwiązują zestaw zadań (zadania testowe i kilka zadań otwartych), a następnie wypełniają dwie ankiety – międzynarodową ankietę ucznia – przeznaczoną dla uczniów ze wszystkich krajów, a także europejską ankietę ucznia – dedykowaną wyłącznie uczniom mieszkającym w Europie. Pomiędzy poszczególnymi częściami sesji przewidziane są krótkie przerwy. Cała sesja badawcza zajmuje około 2-2,5 godziny. W Polsce badanie wśród uczniów prowadzone jest w wersji papierowej – uczniowie otrzymują wydrukowany zeszyt testowy i dwie wydrukowane ankiety.

W badaniu w każdej szkole biorą udział również nauczyciele uczący w oddziale lub oddziałach klasy ósmej w tej szkole. Jeśli w szkole jest nie więcej niż dwudziestu takich nauczycieli, do badania zostaną zaproszeni wszyscy. W przypadku gdy w szkole w klasie ósmej uczy ponad dwudziestu nauczycieli, do badania zostanie wylosowana tylko część z nich. Nauczyciele otrzymują specjalny login i hasło i we wskazanym terminie, wypełniają ankietę w wersji online.

Wszystkie informacje zebrane w ramach badania traktujemy jako poufne. W trakcie realizacji badania Instytut Badań Edukacyjnych przestrzega postanowień Ustawy o ochronie danych osobowych. Rodzice muszą wyrazić zgodę na udział ucznia w badaniu.

Wyniki badania będą prezentowane jedynie w ramach zbiorczych zestawień statystycznych, bez możliwości identyfikacji szkół, miejscowości czy poszczególnych osób uczestniczących w badaniu.