znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich zostało dofinansowane
ze środków budżetu państwa.

Wyniki badań

Wyniki badania ICCS 2022 ogłoszone zostaną 28 listopada 2023 roku.
W międzyczasie zachęcamy do zapoznania się z wynikami poprzednich edycji badania – raportami opracowanymi przez międzynarodowe konsorcjum badawcze.
Międzynarodowy raport z badania ICCS 2016

Schulz, W., Ainley, J., Fraillon, J., Losito, B., Agrusti, G., Friedman T. (2018). Becoming Citizens in a Changing World: IEA International Civic and Citizenship Education Study 2016 International Report. Amsterdam, The Netherlands: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

Europejski raport z badania ICCS 2016

Losito, B., Agrusti, G., Damiani, V., & Schulz, W. (2018). Young people’s perceptions of Europe in a time of change: IEA International Civic and Citizenship Education Study 2016 European report. Amsterdam, The Netherlands: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

Międzynarodowy raport z badania ICCS 2009

Schulz, W., Ainley, J., Fraillon, J., Kerr, D., Losito, B. (2010). ICCS 2009 International Report: Civic knowledge, attitudes, and engagement among lower-secondary school students in 38 countries. Amsterdam, The Netherlands: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

Europejski raport z badania ICCS 2009

Kerr, D., Sturman, L., Schulz, W., Burge, B. (2010). ICCS 2009 European Report: Civic knowledge, attitudes, and engagement among lower-secondary school students in 24 countries. Amsterdam, The Netherlands: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).