znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich zostało dofinansowane
ze środków budżetu państwa.

Wyniki badań

Wyniki badania ICCS 2022

Polski raport krajowy z badania ICCS 2022

Wasilewska, O. (red.). (2023). Młodzi w demokracji.
Wyniki
Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich ICCS 2022.
Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Informacja prasowa – wyniki badania ICCS 2022
Międzynarodowy raport z badania ICCS 2022

Schulz, W., Ainley, J., Fraillon, J., Losito, B., Agrusti, G., Damiani, V., Friedman, T. (2023). Education for Citizenship in Times of Global Change. IEA International Civic and Citizenship Education Study 2022 International Report. Amsterdam, The Netherlands: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

Europejski raport z badania ICCS 2022

Damiani, V., Losito, B., Agrusti, G., Schulz, W. (2024). Young Citizens’ Views and Engagement in a Changing Europe. IEA International Civic and Citizenship Education Study 2022 European Report. Amsterdam, The Netherlands: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

Międzynarodowy raport z badania ICCS 2016

Schulz, W., Ainley, J., Fraillon, J., Losito, B., Agrusti, G., Friedman T. (2018). Becoming Citizens in a Changing World: IEA International Civic and Citizenship Education Study 2016 International Report. Amsterdam, The Netherlands: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

Europejski raport z badania ICCS 2016

Losito, B., Agrusti, G., Damiani, V., & Schulz, W. (2018). Young people’s perceptions of Europe in a time of change: IEA International Civic and Citizenship Education Study 2016 European report. Amsterdam, The Netherlands: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

Międzynarodowy raport z badania ICCS 2009

Schulz, W., Ainley, J., Fraillon, J., Kerr, D., Losito, B. (2010). ICCS 2009 International Report: Civic knowledge, attitudes, and engagement among lower-secondary school students in 38 countries. Amsterdam, The Netherlands: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

Europejski raport z badania ICCS 2009

Kerr, D., Sturman, L., Schulz, W., Burge, B. (2010). ICCS 2009 European Report: Civic knowledge, attitudes, and engagement among lower-secondary school students in 24 countries. Amsterdam, The Netherlands: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).