znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich zostało dofinansowane
ze środków budżetu państwa.

Przykładowe zadania w badaniu ICCS

Przykładowe, odtajnione zadania z wcześniejszych edycji badania – ICCS 2009 i ICCS 2016.

Zadanie 1.

Debata publiczna ma miejsce, gdy ludzie otwarcie wymieniają się opiniami. Odbywa się na łamach gazet, w programach telewizyjnych i w dyskusjach radiowych, na forach internetowych i w trakcie publicznych spotkań. Debata publiczna może dotyczyć kwestii lokalnych, krajowych lub międzynarodowych.

 Jakie korzyści z debaty publicznej może mieć społeczeństwo?

Podaj dwie różne korzyści

Zadanie 2.
Jaki jest główny cel Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka?

 1. wspieranie praw politycznych dobrze wykształconych osób
 2. zmniejszenie konfliktów politycznych między krajami
 3. zapewnienie każdemu takich samych podstawowych praw
 4. umożliwienie tworzenia nowych państw

Zadanie 3.

Minister w Ikslandii został złapany na przekroczeniu prędkości w czasie jazdy samochodem. Dostał mandat za złamanie przepisów drogowych.

Dlaczego minister musi zapłacić mandat?

 1. Ponieważ jako minister ma wystraczająco pieniędzy, by zapłacić.
 2. Ponieważ wobec prawa wszyscy są równi.
 3. Ponieważ chce, by ludzie ponownie na niego zagłosowali.
 4. Ponieważ może zostać aresztowany przez policję jeśli nie zapłaci mandatu.

Zadanie 4.
Główny cel istnienia związków zawodowych to…?

 1. podniesienie jakości wytwarzanych produktów
 2. zwiększenie wydajności fabryk
 3. poprawa warunków pracy i wynagrodzeń pracowników
 4. wprowadzenie bardziej sprawiedliwego systemu podatkowego

Zadanie 5.

Członkowie klubu młodzieżowego chcą wybrać przewodniczącego. Jeden z członków klubu zaproponował, że zostanie przewodniczącym, ale pozostali postanowili, że wybiorą przewodniczącego w drodze głosowania.

Jakie jest najlepsze uzasadnienie dla wyboru przewodniczącego klubu w drodze głosowania, zamiast wyboru osoby która wyraziła gotowość zostania przewodniczącym?

 1. Głosowanie pozwala ludziom zagłosować drugi raz, jeśli są niezadowoleni z wyniku.
 2. Głosowanie to najszybsza metoda podejmowania decyzji o tym, kto powinien zostać przewodniczącym.
 3. Głosowanie umożliwia każdemu członkowi klubu udział w wyborze przewodniczącego.
 4. Głosowanie zapewni, że każdy członek klubu będzie zadowolony z wyboru przewodniczącego.

Zadanie 6.

Osoby indywidualne lub grupy czasami przekazują partiom politycznym pieniądze w formie darowizn. W niektórych krajach istnieje prawo, które nakazuje partiom politycznym udostępnienie informacji o otrzymanych darowiznach.

Dlaczego niektóre kraje mają takie prawo?

 1. Prawo to zachęca ludzi do głosowania na partie polityczne, które otrzymały mniejsze darowizny.
 2. Prawo to pomaga zdecydować opinii publicznej, która partia może wygrać następne wybory.
 3. Prawo to zachęca ludzi do przyłączania się do bogatych partii politycznych.
 4. Prawo to przeciwdziała faworyzowaniu przez partie polityczne ludzi przekazujących im darowizny.

Tłumaczenie własne.

Źródło:

Schulz, W., Ainley, J., Fraillon, J., Losito, B., Agrusti, G., Friedman T. (2018). Becoming Citizens in a Changing World: IEA International Civic and Citizenship Education Study 2016 International Report. Amsterdam, The Netherlands: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

Schulz, W., Ainley, J., Fraillon, J., Kerr, D., Losito, B. (2010). ICCS 2009 International Report: Civic knowledge, attitudes, and engagement among lower-secondary school students in 38 countries. Amsterdam, The Netherlands: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).