znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich zostało dofinansowane
ze środków budżetu państwa.

Opis badania

Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi w Polsce najnowszą edycję Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich (International Civic and Citizenship Education Study) ICCS 2022. ICCS jest największym międzynarodowym badaniem dotyczącym edukacji obywatelskiej, pokazującym stopień gotowości młodych ludzi do udziału w życiu społecznym, ich przygotowanie do pełnienia roli obywatela. ICCS bada wiedzę i rozumienie zagadnień z zakresu edukacji obywatelskiej, a także postawy i zachowania obywatelskie uczniów.

W badaniu biorą udział uczniowie w ósmym roku edukacji szkolnej z ponad 25 krajów świata, w Polsce są to uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej. Badanie obejmuje także dyrektorów szkół i nauczycieli.

Poza częścią wspólną dla wszystkich krajów w ICCS 2022 przewidziano także dodatkowe moduły – europejski i południowoamerykański – dotyczące zagadnień istotnych z perspektywy tych regionów.

W badaniu w 2022 roku szczególny nacisk położony został na kwestie związane z edukacją globalną i zrównoważonym rozwojem.

Badanie ICCS prowadzone jest z wykorzystaniem rygorystycznych, wystandaryzowanych procedur badawczych, które mają na celu uzyskanie rzetelnych, porównawczych danych.

Inicjatorem i głównym organizatorem badania jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA). Jest to niezależna międzynarodowa organizacja zrzeszającą instytucje badawcze i agencje rządowe.

Badanie ICCS 2022 w Polsce na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej prowadzi Instytut Badań Edukacyjnych.

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 2 659 836 zł.

Polska do tej pory uczestniczyła w jednej edycji badania ICCS w 2009 roku, zaś w 1999 roku brała udział w badaniu CIVED (Civic Education Study), z którego wywodzi się projekt ICCS.

Więcej informacji na temat badania znajdują się na stronie IEA
– organizatora badania: