znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich zostało dofinansowane
ze środków budżetu państwa.

Kontakt

logo-IBE-1024x214-1.png

Instytut Badań Edukacyjnych

Zespół Badań Międzynarodowych

Krajowy koordynator
badania ICCS 2022

Olga Wasilewska

Kontakt dla szkół
uczestniczących w badaniu: