znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich zostało dofinansowane
ze środków budżetu państwa.

Kontakt

logo-IBE-1024x214-1.png

Instytut Badań Edukacyjnych

Zespół Badań Międzynarodowych

Krajowy koordynator badania ICCS 2022
Olga Wasilewska

Kontakt dla szkół uczestniczących w badaniu:

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, śląskie, zachodniopomorskie

województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, podkarpackie, podlaskie

województwa: opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie

Inspektor ochrony danych
Izabela Suligowska