znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich zostało dofinansowane
ze środków budżetu państwa.

Aktualności

Obrazek przedstawia zarys kuli ziemskiej (ograniczony do koloru niebieskiego i białych granic państw) z widokiem na część europejską.

Opublikowano raport europejski ICCS 2022

Opublikowany został raport przedstawiający wyniki komponentu europejskiego badania ICCS 2022

Komponent europejski to dodatkowa część badania, w której brali uczniowie z państw z krajów europejskich uczestniczących w ICCS 2022. Uczniów pytano między innymi o ich stosunek do Europy i Unii Europejskiej, przewidywania dotyczące przyszłości Europy i ich własnej przyszłości. Ważnym  aspektem uwzględnionym w tym komponencie są zachowania istotne z perspektywy zrównoważonego rozwoju i działania z zakresu świadomej konsumpcji podejmowane przez uczniów. Raport europejski dostępny jest na stronach IEA – głównego organizatora badania.

Wybrane wyniki z tej części badania opisane są w polskim raporcie z badania: Młodzi w demokracji Wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich ICCS 2022.

Ostatnie wpisy