znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich zostało dofinansowane
ze środków budżetu państwa.

Aktualności

Dodatkowe spotkanie krajowych koordynatorów badania ICCS 2022

W dniach 19-20 kwietnia 2021 roku odbyło się spotkanie krajowych koordynatorów badania ICCS 2022. Ze względu na sytuację epidemiczną zorganizowane ono było formie online.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich krajów uczestniczących w badaniu, w tym przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych  – Olga Wasilewska (krajowy koordynator badania ICCS w Polsce) i Paweł Szymborski (ekspert ds. przetwarzania danych).

Spotkanie zostało zorganizowane ad hoc i miało na celu wymianę informacji na temat realizacji badania pilotażowego i wpływu pandemii COVID-19 na jego przebieg. Pandemia wpłynęła na realizację badania we wszystkich biorących w nim udział krajach – w większości krajów konieczne były przesunięcia terminu badania. Zmiany w realizacji badania pilotażowego wpłyną na harmonogram przygotowań do badania głównego, zaplanowanego na marzec i kwiecień 2022 roku. Dalsze etapy badania, w szczególności termin ogłoszenia jego wyników przewidziany na koniec 2023 roku, pozostają bez zmian.

Ostatnie wpisy