znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich zostało dofinansowane
ze środków budżetu państwa.

Aktualności

Przygotowania do badania głównego ICCS 2022

Zespół ICCS przygotowuje się do realizacji badania głównego ICCS 2022, które zaplanowane zostało na marzec i kwiecień 2022 roku. Badanie zostanie przeprowadzone w 170 szkołach podstawowych z całej Polski. W listopadzie zespół badania będzie kontaktować się ze szkołami wylosowanymi do udziału w badaniu.

Dobór szkół do badania ma charakter losowy – szkoły losowane są przez przedstawicieli międzynarodowego konsorcjum badawczego. Wylosowane szkoły uzyskają szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu i przebiegu badania w szkole. Przy organizacji badania będzie brana pod uwagę sytuacja epidemiczna w kraju, a także obowiązujące zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego.

Jednocześnie cały czas trwają prace nad przygotowaniem badania głównego zarówno od strony merytorycznej, jak i organizacyjnej.

W dniach 27 września – 1 października 2021 r. odbyło się 4. międzynarodowe spotkanie koordynatorów krajowych badania, na którym omówiony został przebieg i wyniki badania pilotażowego ICCS. Na podstawie analiz danych zebranych w trakcie badania pilotażowego podejmowane są decyzje dotyczące ostatecznego kształtu narzędzi badawczych oraz procedur stosowanych w badaniu głównym.

W dniach 1-4 listopada 2021 r. zespół ICCS wziął udział w szkoleniu z procedur obowiązujących w trakcie badania głównego. Szkolenie dotyczyło kwestii związanych z przygotowaniem krajowych wersji narzędzi badawczych, współpracy ze szkołami, próby badawczej na poziomie szkół, organizacji badania w szkole, przebiegu sesji badawczej, przygotowania ankieterów prowadzących badanie, porządkowania i bezpieczeństwa materiałów badawczych, kontroli realizacji badania, wprowadzania danych z badania i weryfikacji ich spójności, kodowania zadań otwartych, ochrony danych osobowych i innych zagadnień.

Zespół ICCS stosuje się do wszystkich międzynarodowych procedur w trakcie przygotowań i realizacji badania głównego w Polsce.

Ostatnie wpisy