znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich zostało dofinansowane
ze środków budżetu państwa.

Aktualności

Zakończyliśmy realizację badania głównego w szkołach!

W marcu i kwietniu 2022 w szkołach odbyło się badanie główne ICCS 2022. Zgodnie z założeniami badanie przeprowadzono w 170 szkołach podstawowych z całej Polski. Szkoły do badania zostały wylosowane przez międzynarodowe konsorcjum badawcze.

W badaniu wzięło udział prawie 4,5 tysiąca uczniów klas ósmych, którzy rozwiązywali test sprawdzający wiedzę i rozumienie zagadnień związanych z edukacją obywatelską, a także wypełniali dwie ankiety. Kwestionariusze wypełniali także dyrektorzy szkół, jak również ponad 2 tysiące nauczycieli uczących w klasach ósmych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, dyrektorom i nauczycielom za udział w badaniu! Bardzo dziękujemy również przedstawicielom szkół za pomoc w przygotowaniu badanie w szkole, zaangażowanie i współpracę z Instytutem Badań Edukacyjnych.

Po zebraniu i zweryfikowaniu wszystkich narzędzi badawczych odpowiedzi uczniów na pytania otwarte będą kodowane przez zespół wyszkolonych koderów, zgodnie z wytycznymi dla wszystkich krajów uczestniczących w badaniu. Dane z papierowych narzędzi badawczych będą wprowadzane do baz danych przy zachowaniu restrykcyjnych procedur i z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania.

Ostatnie wpisy