Zakończenie badania pilotażowego ICCS 2022

W czerwcu zakończono pilotażowy etap badania ICCS 2022. Badanie zostało przeprowadzone w 32 wylosowanych do badania szkołach z terenu województw: dolnośląskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.