znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich zostało dofinansowane
ze środków budżetu państwa.

Aktualności

Na środkowym planie kobieta z rozłożonymi ramionami wita wschód słońca nad kwietną łąką.

Znamy datę ogłoszenia wyników badania ICCS 2022

Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA) zapowiedziało, że wyniki najnowszej edycji badania ICCS zostaną upublicznione 28 listopada 2023 roku.

Wyniki badania pokażą, jak kształtuje się wiedza i rozumienie zagadnień z zakresu edukacji obywatelskiej a także postawy i zachowania obywatelskie polskich uczniów na tle rówieśników z innych krajów. W tej edycji badania szczególny nacisk położony został m.in. na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem.

W Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Obywatelskich ICCS 2022 wzięli udział uczniowie z 23 krajów. Badanie główne w Polsce realizowane było w marcu i kwietniu 2022 roku. Jest to pierwsza edycja badania prowadzona przez Instytut Badań Edukacyjnych i zarazem pierwsza edycja badania realizowana w Polsce od 2009 roku. Poprzednia edycja, w której uczestniczyli polscy uczniowie, prowadzona była przez badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego.

Ogłoszenie wyników badania ICCS organizowane jest przez IEA – głównego organizatora badania. Tego samego dnia wyniki ogłaszają poszczególne kraje uczestniczące w badaniu. Polski raport z badania przedstawi zespół ICCS z Instytutu Badań Edukacyjnych.

Ostatnie wpisy