znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich zostało dofinansowane
ze środków budżetu państwa.

Aktualności

Spotkanie krajowych koordynatorów badania ICCS 2022

W dniach 5-10 marca w Madrycie odbyło się spotkanie krajowych koordynatorów badania ICCS 2022, które w Polsce realizowane jest przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Celem spotkania było podsumowanie realizacji kluczowego etapu całego projektu, a więc terenowej realizacji badania głównego w szkołach, a także omówienie procesu przetwarzania danych i wstępnych analiz zebranego materiału badawczego. Przedmiotem spotkania były także plany dotyczące raportowania wyników badania i kształtu międzynarodowego raportu.

Ogłoszenie wyników badania ICCS 2022 zaplanowane zostało na 28 listopada 2023 roku. Tego dnia Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA) udostępni międzynarodowy raport z badania, a zespoły badawcze z uczestniczących w badaniu krajach będą publikować swoje raporty krajowe.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ponad 20 krajów biorących udział w projekcie, z Polski: Olga Wasilewska – krajowy koordynator badania ICCS 2022, Paweł Szymborski ekspert ds. przetwarzania danych w projekcie, a także dr. Jędrzej Witkowski ekspert ds. edukacji obywatelskiej.

Trójka uśmiechniętych uczestników z polskiego zespołu realizatorskiego na tle loga ICCS.

Ostatnie wpisy