znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich zostało dofinansowane
ze środków budżetu państwa.

Aktualności

Zgromadzenie Ogólne IEA i najnowszy IEA Insider

W dniach 2-6 października w Splicie odbyło się 63. Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA). IEA jest głównym koordynatorem i organizatorem badania ICCS, a także innych międzynarodowych badań porównawczych, jak np. PIRLS i TIMSS.

W spotkaniu z ramienia Instytutu udział wzięli: Michał Sitek – przedstawiciel Polski w IEA i członek Zgromadzenia Ogólnego, Joanna Kaźmierczak – koordynator krajowy badania PIRLS 2021 i Olga Wasilewska – koordynator krajowy badania ICCS 2022.

Na spotkaniu przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące działań IEA, w szczególności realizowanych badań. Istniała możliwość dyskusji i zgłaszania problemów – zarówno na oficjalnym forum, jak i w bezpośrednich rozmowach z przedstawicielami konsorcjów badawczych i krajowymi koordynatorami badań w innych krajach. Jest to szczególnie istotne z perspektywy trudności i wyzwań, z którymi wiąże się realizacja badań porównawczych w szkołach, ale także planowanych zmian i innowacji wprowadzanych w poszczególnych projektach. Spotkanie pozwoliło m.in. na uzyskanie informacji o przyszłych działaniach IEA, kolejnych edycjach badań i ich formacie.

Więcej informacji:
https://www.iea.nl/news-events/ga/63rd-iea-general-assembly-meeting

Z okazji spotkania opublikowany został także najnowszy numer magazynu IEA Insider – corocznej publikacji stowarzyszenia. W tym numerze przeczytać można wypowiedź Olgi Wasilewskiej – krajowego koordynatora badania ICCS 2022 w Polsce – na temat obszarów badania szczególnie istotnych z perspektywy polskiego zespołu ICCS.

Publikacja dostępna jest na stronie IEA:
https://www.iea.nl/publications/other/newsletters/iea-insider-2022

Ostatnie wpisy