znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich zostało dofinansowane
ze środków budżetu państwa.

Aktualności

O badaniu ICCS 2022 na Zjeździe socjologicznym

Zakończył się XVIII Zjazd socjologiczny organizowany przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Tematem przewodnim zjazdu było hasło "Społeczeństwo przyszłości. Re-kompozycje". Instytut Badań Edukacyjnych był jednym z partnerów tego wydarzenia.

Zjazd socjologiczny organizowany jest co 3 lata i uchodzi za jedno z najważniejszych wydarzeń polskiej socjologii. Podczas Zjazdu Socjologicznego odbyła się między innymi sesja specjalna zorganizowana przez IBE pod hasłem:
„Ciągłość i zmiana w edukacji. Rozwój kultury usprawnień w społeczeństwie cyfrowym”.

Wśród wystąpień w trakcie sesji znalazła się prezentacja Olgi Wasilewskiej dotycząca założeń i metodologii Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich ICCS – „Jak mierzyć kompetencje obywatelskie młodzieży? Doświadczenia międzynarodowego badania ICCS”.

Ostatnie wpisy