znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich zostało dofinansowane
ze środków budżetu państwa.

Aktualności

Wszyscy uczestnicy spotkania na tle dziedzińca miejsca odbywania się spotkania. Wszyscy uśmiechnięci, w tle rzeźba, trawnik i mury dziedzińca.

Ostatnie spotkanie krajowych koordynatorów badania ICCS 2022

Pod koniec czerwca w Amsterdamie odbyło się szóste i ostatnie już w tej edycji spotkanie krajowych koordynatorów badania ICCS.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ponad 20 krajów biorących udział w projekcie, w tym eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych: Olga Wasilewska – krajowy koordynator badania ICCS 2022 i Paweł Szymborski – ekspert ds. przetwarzania danych.

Spotkanie poświęcone było działaniom prowadzonym w projekcie, w szczególności kwestiom związanym z przetwarzaniem danych i przygotowaniem baz danych, omówieniu przeprowadzonych analiz, a także dyskusjom dotyczącym międzynarodowego raportu z badania. Przedstawione zostały także plany działań komunikacyjnych związanych z ogłoszeniem wyników badania, które odbędzie się 28 listopada 2023 roku. W trakcie spotkania zaprezentowano również plany dotyczące kolejnej odsłony badania ICCS, prowadzone były dyskusje na temat organizacji i zakresu tematycznego przyszłej edycji.

Ostatnie wpisy