znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich zostało dofinansowane
ze środków budżetu państwa.

Aktualności

Szkolenie dotyczące kodowania zadań otwartych w badaniu ICCS

Pod koniec września eksperci IBE wzięli udział w szkoleniu dotyczącym kodowania zadań otwartych w badaniu pilotażowym ICCS organizowanym przez międzynarodowe konsorcjum badawcze. Ze względu na sytuację epidemiczną szkolenie odbyło się w formie online.

W badaniu stosowane są złożone procedury dotyczące kodowania zadań otwartych, a więc takich, na które uczeń udziela krótkich, pisemnych odpowiedzi. Kodowanie odpowiedzi uczniów polega na przyporządkowywaniu im odpowiedniego kodu, który wskazuje na stopień poprawności odpowiedzi.

Wszystkie kraje uczestniczące w badaniu zobowiązane są do stosowania jednakowych zasad kodowania zadań otwartych z wykorzystaniem opracowanych przez międzynarodowe konsorcjum kluczy kodowych i procedur. Jest to jest szczególnie istotny element badania, od  którego zależy możliwość porównywania wyników uczniów między krajami.

W trakcie szkolenia dotyczącego kodowania analizowane były różne możliwe odpowiedzi uczniów, prezentowano przykłady odpowiedzi, po dyskusji wypracowywana została także ostateczna wersja klucza kodowego. 

Poszczególne kraje na podstawie  międzynarodowego klucza kodowego i materiałów szkoleniowych przygotowują klucze kodowe i materiały dla swojego kraju. Odpowiedzi uczniów są kodowane przez zespoły koderów, którzy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, a także muszą zostać szczegółowo przeszkoleni.

Jakość i spójność pracy koderów w badaniu weryfikowana jest na różne sposoby, służy temu między innymi obowiązkowe podwójne kodowanie (jednocześnie przez 2 różnych koderów) części odpowiedzi uczniów.

Ostatnie wpisy