znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich zostało dofinansowane
ze środków budżetu państwa.

Aktualności

Rozpoczynamy rekrutację szkół do badania

Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 trwają intensywne przygotowania do realizacji pierwszego etapu badania ICCS zaplanowanego na marzec przyszłego roku. Pod koniec listopada zespół badania będzie kontaktować się ze szkołami podstawowymi, które zostały wylosowane do wzięcia udziału w tej części badania.

Dobór szkół do badania ma charakter losowy – szkoły losowane są zgodnie z procedurami międzynarodowymi. Wylosowane szkoły uzyskają szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu, organizacji i przebiegu badania w szkole.

Zdajemy sobie sprawę, że w obecnej sytuacji niezwykle trudne jest planowanie badań i innych działań w szkołach, dlatego przy organizacji badania ICCS będzie brana pod uwagę sytuacja epidemiczna w kraju, a także obowiązujące zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ostatnie wpisy