znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich zostało dofinansowane
ze środków budżetu państwa.

Strona badania ICCS 2022 w Polsce

Serdecznie zapraszamy na stronę badania ICCS 2022 w Polsce. Badanie w Polsce prowadzone jest przez Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.