znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich zostało dofinansowane
ze środków budżetu państwa.

Aktualności

Bazy danych z ICCS 2022 już dostępne!

Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA) udostępniło bazy z danymi z najnowszej edycji badania ICCS 2022

Dane dotyczące Polski i pozostałych uczestniczących w ICCS 2022 krajów i regionów upublicznione zostały w repozytorium IEA. Dane dostępne są w trzech wersjach do zastosowania w różnych programach do analiz statystycznych (SAS, SPSS i R). Oprócz zbiorów z badania udostępniono szczegółową dokumentację badania, a także podręcznik użytkownika. Na stronach IEA dostępne są także zbiory z wcześniejszych edycji badania (ICCS 2009 i ICCS 2016). Dzięki temu możliwe jest prowadzenie analiz porównawczych zarówno między krajami, jak i poszczególnymi edycjami.

Obrazek przedstawia dwie postaci (kobietę po lewej, mężczyzę po prawej, oboje ptrzymają laptopy). Po środku jest wieża z serwerów. Wokół wieży symboliczne chmury reprezentujące chmury danych,

Ostatnie wpisy