znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich zostało dofinansowane
ze środków budżetu państwa.

Informacje dla uczestników badania

Informacja o przetwarzaniu danych
osobowych w badaniu ICCS

 

ICCS 2022 to międzynarodowy projekt naukowy, którego głównym celem jest badanie i porównywanie systemów edukacyjnych uczestniczących w nim krajów. W badaniu ICCS 2022 nie dokonuje się oceny uczniów, nauczycieli czy dyrektorów, szkół, gmin lub województw. Możliwe jest natomiast porównywanie systemów edukacyjnych uczestniczących krajów oraz badanie zależności pomiędzy efektami edukacji a innymi obszarami, np. stylami nauczania czy klimatem szkoły.

W badaniu ICCS 2022 przetwarzamy dane osobowe, zarówno te o charakterze identyfikacyjnym, jak i osobowopoznawcze. Stosujemy przy tym rygorystyczne procedury mające na celu ochronę prywatności osób badanych. Wynikają one z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które wyznaczają zasady przetwarzania danych osobowych.

Ograniczenie celu przetwarzania danych oraz minimalizowanie zbierania danych: dane identyfikacyjne przetwarzane są tylko w celu prawidłowej realizacji badania.

Ograniczenie przechowywania danych: po realizacji terenowej części badania dane osobowe będą usunięte, a zbiory – zanonimizowane.

Integralność i poufność: komputery, na których pracujemy, są zabezpieczone hasłami. Pliki zawierające dane osobowe przesyłane są za pomocą bezpiecznych łącz internetowych (protokoły https oraz sftp), materiały papierowe przechowywane są „pod kluczem”, a wszyscy uczestniczący w realizacji projektu podpisują klauzule poufności danych i są szkoleni w zakresie ochrony danych.

Działanie zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste. Zespół odpowiedzialny za realizację badania przestrzega rygorystycznych zasad etycznych, metodycznych i metodologicznych. Jesteśmy też gotowi odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości osób, które są zainteresowane projektem ICCS 2022.

Badanie realizowane jest na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, a osobowe dane identyfikacyjne zbierane są w celu zapewnienia najwyższych standardów metodologii badań edukacyjnych. Podstawą przetwarzania danych niezbędnych do realizacji badania jest interes publiczny. W badaniu mogą wziąć udział jedynie uczniowie, których rodzice/opiekunowie prawni wyrazili na to zgodę.

Po co zbieramy dane identyfikacyjne? Użycie danych identyfikacyjnych umożliwia skuteczną i bezbłędną dystrybucję materiałów testowych. Później imiona i nazwiska są usuwane, a zbiory anonimizowane.