znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich zostało dofinansowane
ze środków budżetu państwa.

Harmonogram

Przygotowania do realizacji I etapu badania w szkołach
czerwiec 2021
Realizacja I etapu badania w szkołach (nowy termin)
czerwiec 2021
lipiec 2021
Przekazanie wyników z I etapu badania ICCS 2022 do międzynarodowego konsorcjum (nowy termin)
lipiec 2021
Przygotowania do realizacji badania głównego w szkołach
marzec-kwiecień 2022
Realizacja badania głównego w szkołach
marzec-kwiecień 2022
maj-czerwiec 2022
Przekazanie wyników z badania głównego ICCS 2022 do międzynarodowego konsorcjum
maj-czerwiec 2022
Analiza wyników, przygotowywanie raportu międzynarodowego i raportów krajowych
grudzień 2023
Publikacja wyników badania ICCS 2022
grudzień 2023
marzec 2024
Publikacja baz danych z badania ICCS 2022 przez międzynarodowe konsorcjum
marzec 2024