znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich zostało dofinansowane
ze środków budżetu państwa.

Zakończenie badania pilotażowego ICCS 2022

W czerwcu zakończono pilotażowy etap badania ICCS 2022. Badanie zostało przeprowadzone w 32 wylosowanych do badania szkołach z terenu województw: dolnośląskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.