znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich zostało dofinansowane
ze środków budżetu państwa.

Wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich ICCS 2022

Polscy ósmoklasiści uzyskali jeden z najwyższych wyników w zakresie wiedzy i rozumienia kwestii obywatelskich spośród 20 krajów. Jednocześnie uczniowie charakteryzują się niskim poziomem zaufania do innych ludzi i do instytucji, krytycznie oceniają funkcjonowanie systemu politycznego.

W skład Międzynarodowego Konsorcjum kierującego badaniem ICCS 2022 wchodzą:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych

Australijska
Rada Badań Edukacyjnych

Laboratorium Pedagogiki Eksperymentalnej Uniwersytetu Roma Tre w Rzymie

Uniwersytet
LUMSA
w Rzymie

Badanie ICCS

Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi w Polsce najnowszą edycję Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich (International Civic and Citizenship Education Study) ICCS 2022. ICCS jest największym międzynarodowym badaniem dotyczącym edukacji obywatelskiej, pokazującym stopień gotowości młodych ludzi do udziału w życiu społecznym, ich przygotowanie do pełnienia roli obywatela. ICCS bada wiedzę i rozumienie zagadnień z zakresu edukacji obywatelskiej, a także postawy i zachowania obywatelskie uczniów.

Polska w badaniu ICCS

Polska do tej pory uczestniczyła w jednej edycji badania ICCS w 2009 roku, zaś w 1999 roku brała udział w badaniu CIVED (Civic Education Study), z którego wywodzi się projekt ICCS. Badanie ICCS 2022 w Polsce prowadzone jest przez Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wyniki najnowszej edycji ogłoszone zostaną 28 listopada 2023 roku. Zachęcamy do zapoznania się z międzynarodowymi raportami z poprzednich edycji.

Badanie ICCS w szkole

Uczniowie w trakcie sesji badawczej w szkole rozwiązują zestaw zadań (zadania testowe i kilka zadań otwartych), a następnie wypełniają dwie ankiety – międzynarodową ankietę ucznia – przeznaczoną dla uczniów ze wszystkich krajów, a także europejską ankietę ucznia – dedykowaną wyłącznie uczniom mieszkającym w Europie. Pomiędzy poszczególnymi częściami sesji przewidziane są krótkie przerwy. Cała sesja badawcza zajmuje około 2-2,5 godziny. W Polsce badanie wśród uczniów prowadzone jest w wersji papierowej – uczniowie otrzymują wydrukowany zeszyt testowy i dwie wydrukowane ankiety.

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich ICCS 2022

Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat badania ICCS 2022.